Wedstrijdreglement

Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Vermeiren Princeps, Klein-Mechelen 73, 2880 Bornem met ondernemingsnummer BE 0400.787.667 hierna ‘Vermeiren’ genoemd.


Opzet van de wedstrijd

De wedstrijd start op 15 december 2021 en eindigt op 20 februari 2022 en is open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die in eigen naam deelneemt of elke natuurlijke persoon van minstens 16 jaar oud die in eigen naam deelneemt met toestemming van een ouder of voogd inwonend in België.


Verloop van de wedstrijd

Hoe doe je mee?

 1. Bezoek onze landingspagina
 2. Vul het formulier in
 3. Beantwoord de schiftingsvraag
 4. Ga akkoord met de voorwaarden
 5. Dien het formulier in


Specifieke omschrijving van de prijs

De volledige wedstrijd telt 100 winnaars die elk 1 duoticket voor de zaalshow 70+ van Jacques Vermeire winnen.


Deelnemingsvoorwaarden

 1. Werknemers van Vermeiren en van hun communicatiebureau zijn uitgesloten van deelname.
 2. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgeslagen in onze databank en enkel gebruikt door Vermeiren en door de uitvoerder van de prijs en worden in geen enkel geval gedeeld met derden.
 3. Vermeiren respecteert de vigerende privacywetgeving en is GDPR compliant. Het is je toegestaan je gegevens te controleren, aan te passen en om schrapping uit onze datadatabank te vragen.
 4. De winnaars worden bepaald aan de hand van hun antwoord op de schiftingsvraag en worden verwittigd via e-mail.
 5. Vermeiren mag de namen van de winnaars publiek bekendmaken via social media communicatiekanalen.
 6. De prijs is niet inwisselbaar in speciën.
 7. Vermeiren Enkel individuele deelnames worden aanvaard.
 8. De wedstrijd wordt enkel in het Nederlands georganiseerd. Anderstalige deelnemers worden verondersteld volledige kennis van dit reglement vernomen en begrepen te hebben.
 9. Vermeiren behoudt zich het recht voor het onderhavige reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of welke andere gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.
 10. Deze wedstrijd is niet commercieel verbonden met Facebook of Instagram.
 11. Door jouw deelname aan de Vermeiren wedstrijd accepteer je alle voorwaarden. Over het verloop van deze wedstrijd wordt geen enkele communicatie gevoerd, noch telefonisch, noch schriftelijk.


Copyright © 2021. Vermeiren Princeps NV